Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de Algemene Voorwaarden van James Chiew Design.

1. Online content

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van onze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. 

2. Auteursrecht en merkrecht

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot deze site. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van James Chiew Design is het daarom niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt door James Chiew Design op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden. wijzigen of hergebruiken.

3.  Verwijzingen en links

Indien u via deze website een website raadpleegt van derden, wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.